De WEBDESK

Hoe Bizzknoweb te bedienen?

De meeste mensen hebben geen handleiding nodig om Bizzknoweb te gebruiken. Maar als er toch een vraag rijst, dan kan de volgende informatie handig zijn.
Deze kennisbank kan gebruikt worden als een eenvoudige website. Bizzknoweb maakt alleen gebruik van de basis mogelijkheden van de internet website techniek. Binnen dat concept zijn er een paar eigen regels om het nog wat transparanter te maken.

 

 

0.  “ Form follows function” dus “Less is more”

Met Bizzknoweb hebben we niet de bedoeling om lange artikelen of andere documentatie te publiceren, met een solide wetenschappelijke theorie of verantwoording. Ook worden niet alle denkbare uitzonderingen en variaties behandeld.
Als u een doorwrocht artikel of een boek over een bepaalde theorie wilt lezen, te beginnen met pagina 1 en eindigend op pagina 383, dan is Bizzknoweb daarvoor niet het juiste middel.

U moet uw aandacht vooral richten op de uitdagingen van uw werk, de producten en diensten voor onze klanten, zonder dat daarbij veel tijd verloren gaat met het lezen van dikke handleidingen. Daarom is Bizzknoweb een slimme compilatie van kleine kenniscomponenten.
Deze componenten zijn gestructureerd in een hiërarchie. Beschouw Bizzknoweb als een piramide van kenniscomponenten, of als een boom met takken en hapklare vruchten. U plukt alleen naar de behoefte van dat moment.

Met Bizzknoweb is het de bedoeling dat u er kennis van neemt per component. Daarin zijn natuurlijk links (verwijzingen) naar andere componenten opgenomen. En die laatsten leest u alleen als u ze op dat moment nodig heeft.

Het lijkt weinig, maar je hebt er zo meer aan.

 

1.    Een standaard en eenvoudig menu

Het hoofdmenu (de bovenste zwarte balk met groene letters) is altijd actief en ziet er altijd hetzelfde uit. Door op 1 van de knoppen te klikken, gaat u naar de eerste pagina van die rubriek van de kennisbank.
Helemaal links vindt u de knop voor de startpagina. De andere knoppen bieden toegang tot specifieke rubrieken

 

2.    De inhoud: het gebied onder de menubalk.

Het hele gebied onder de menubalk is bedoeld voor de inhoud waar u naar zoekt / de inhoud van de rubriek die u gekozen heeft.
Soms wordt de inhoud van een bepaalde rubriek direct al verdeeld is onderdelen. In die gevallen vindt u op de eerste pagina vaak een submenu om voor een bepaalde sub-rubriek te kiezen. 

 

3.   Blauw is waar je Bent, Groen is Gaan.

In de hele kennisbank gebruiken we kleuren op dezelfde wijze.

Blauw wordt gebruikt om aan te geven over welk onderwerp het gaat en om de belangrijkste zaken te onderstrepen. Daarom is de menuknop van de  rubriek waar u voor gekozen heeft blauw. Maar ook titels in teksten zijn blauw en dat geldt ook voor symbolen in schema’s die de kern van de zaak afbeelden. 

Een hyperlink, naar andere / meer gedetailleerde informatie, is groen. Het kan een deel van een tekst zijn, maar ook een symbool in een schema (net zoals bij de verkeerslichten: groen is gaan).

 

4.    En de wegenwacht is geel.

Geel is de kleur voor hulp en ondersteuning. De pagina die u nu leest, heeft een gele achtergrond, dus dit is een hulppagina. De inhoud is van een andere aard dan de pagina’s van de andere rubrieken.

Op witte pagina’s van andere rubrieken, kan een woord of een symbool met een gele kleur hebben. Dit zijn links naar specifieke hulppagina’s, met ondersteuning, uitleg of achtergrondinformatie omtrent Bizzknoweb zelf.

Begrippen en afkortingen die verklaard worden in het woordenboek, zijn niet geel gekleurd op de plaats waar zij gebruikt worden om op die wijze naar het woordenboek te verwijzen. Dat zou een groot deel van de pagina’s te bont maken. Ook zou de inhoud lastiger te onderhouden zijn.

 

5.  Lila voor de toekomstige versies en ROOD voor waarschuwingen.

Als een onderdeel een formele status heeft is dat te zien aan het versienummer. Achter de punt staat dan een nul (bijvoorbeeld 3.0). Maar het is natuurlijk mogelijk dat die versie inmiddels al weer onderhanden genomen wordt, om de inhoud te verbeteren, onderweg naar de nieuwe formele versie 4.0. Maar zolang de verbeterde versie nog niet formeel is goedgekeurd. blijft versie 3.0 de formeel geldende versie. De ontwikkeling gaat via de concepten 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 etc.

In veel gevallen is het wenselijk ook deze informele verbeterde versie te publiceren. Om duidelijk te laten blijken dat het concepten zijn voor de toekomst, is het logo rechtsboven op de pagina Lila. Soms is in de inhoud ook met deze kleur aangegeven  wat er is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.
Lila waarschuwt dus voor de nog informele status van een versie.

Waarschuwingen van ernstiger aard zijn ROOD gekleurd. Zo wordt deze kleur onder andere gebruikt om een verouderde versie mee te markeren (logo rechtsboven in rood). Andere waarschuwingen zijn vermeld in rode tekst. Ook hier dus net als bij de verkeerslichten: je moet een goede reden hebben om toch door te gaan. 

 

6.    Consequent gebruik van symbolen / vormen.

Overal in Bizzknoweb gebruiken we dezelfde symbolen en afbeeldingen voor dezelfde dingen. Zo is een product altijd een doos, een rechthoekige vierkant overal een afdeling en een cirkel of ovaal overal een globaal proces. Dit draagt bij tot het gebruiksgemak en de ambitie om de zaken transparant te maken.

 

7.    Bladeren, zoeken en ezelsoren dankzij Bill.

Zoals gezegd, maken we bij Bizzknoweb alleen gebruik van de basale mogelijkheden van een internet website. Om terug te gaan naar de vorige pagina, kunt u de standaard heen- en terugblader toetsen van de browser (MS Internet Explorer van Bill Gates) gebruiken.

Hetzelfde geldt voor het zoeken naar een woord op een pagina.

Een compleet handboek / een uitgebreide kennisbank is heel nuttig. Maar veel gebruikers gaan vaak terug naar enkele specifieke pagina’s. De ontdekker komt na 7 keer klikken op deze pagina. Maar degene die precies weet wat hij op wil vragen wil een kortere weg.
Door van de pagina’s, waar u vaak en direct naar toe wilt, een favoriet te maken en die op te slaan in een apart persoonlijk Bizzknoweb-mapje, maakt u als het ware uw eigen subset van ons Bizzknoweb. Een eigen handig boekje, dat wel door anderen up to date wordt gehouden.

 

8.  Wat zijn die symbolen boven aan elke pagina?     

Om het met twee woorden te zeggen “identificatie en navigatie”. Maar misschien moeten we er toch een paar meer aan wijden.

Ten eerste de “pijl omhoog” (het dakje):
Als dit symbool groen is en u klikt op die hyperlink, dan gaat u naar de inhoud van een hoger / meer omvattend niveau. Als dit symbool grijs is, dan is er geen verwijzing naar een hoger niveau voor dit onderwerp.

De pijl naar links, is een verwijzing naar de vorige versie en de pijl naar rechts naar de volgende versie van ditzelfde document. Als die voor raadpleging beschikbaar zijn in de kennisbank, dan zijn ze groen en kunnen dus als hyperlink gebruikt worden.

Als u een bepaalde pagina opvraagt, dan wordt natuurlijk standaard de op dat moment formeel geldige versie getoond. Links / rechts geven toegang naar resp. verouderde / toekomstige maar nog informele versies.

Tussen vorige en volgende zien we een soort logo. Dit logo varieert met de rubriek die u raadpleegt. Op dit moment is het een vraagteken en een uitroepteken in een tekstballon, tezamen vormend het logo van de webdesk. Dit symbool ziet u ook in de banner (boven de menuknoppen.)
In het logo-symbool vindt u de identificatie van het document (webpagina), het versienummer en de versiedatum.

Afgedrukte pagina’s hebben geen top-banner. Met dit logo rechtsboven op elke pagina, wordt makkelijk herkend tot welke rubriek een pagina behoort.

 

9.  Altijd een nette afdruk van een pagina

Over afdrukken gesproken. Voor bijna elke pagina is een goed afdrukbare versie beschikbaar. Door te klikken op de “PDF print” knop, wordt een pagina, met dezelfde inhoud geopend in Acrobat reader. Daar een afdruk van maken ziet er veel beter uit dan een afdruk van een webpagina. Want in PDF heeft de pagina kop- en voetregels, met de identificatie van het document, het versienummer, de versiedatum en paginanummers, net zoals die echte solide dikke handboeken uit de vorige eeuw.

Dit format is ook heel nuttig voor het maken van een bevroren versie, of om een bepaald onderdeel per email te verzenden.
   

 

 

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina:

www.bizzknoweb.com